Verksamhetsledarträff: statsbidrag i framtiden

25.04.2022 kl. 13.00 – 15.00

Det ska bli smidigare för föreningar att ansöka om statsbidrag. Det är målet för Finansministeriets statunderstödsprojekt. Processen pågår och på verksamhetsledarträffen hör vi senaste nytt inom projektet och diskuterar tillsammans hur finlandssvenska förbund och centralorganisationer berörs av förändringarna.

Niklas Wilhelmsson, enhetschef på Justitieministeriet, är ordförande för arbetsgruppen för utveckling av statsunderstödsförfarandena vid understöd till organisationer. Han informerar och svarar på frågor. Viveca Hagmark, förbundsdirektör på Folkhälsans förbund och Förbundsarenans ordförande, är medlem i arbetsgruppen och hon deltar också i diskussionen.

Nätverksträffen ordas som en hybridträff, men vi hoppas att så många som möjligt kan delta fysiskt på plats. Vi samlas hos Finlands Svenska Marthaförbund och får också höra om aktuellt hos dem.

Anmäl dig senast den 19 april genom denna länk.

Välkommen med och nätverka!

Nätverksträffarna ordnas år 2022 i samarbete med SFV:s studiecentral. Denna träff ordnas i samarbete med Marthaförbundet.Plats
Marthaförbundet (och via Zoom)
Medelhavsgatan 14 C
00220 Helsingfors