Kommunikatörsträff: framtidens kompetenskrav

12.10.2022 kl. 13.00 – 15.15

Vilka kompetenser behövs hos de finlandssvenska förbundens kommunikatörer i framtiden? Hur ser nuvarande kompetens ut i förhållande till behoven i framtiden? Välkommen med för att diskutera.

Under de senaste åren har det skett stora ändringar i vårt sätt att arbeta, men också kommunicera. Kommunikationen fått en ny roll, betydelse och också uppskattning. Vilka krav ställer det på oss som jobbar med kommunikation? Under träffen funderar vi tillsammans kring framtidens kommunikationsbehov och kartlägger vår egen kompetens.  

Diskussionen utgår från Sveriges kommunikatörers Kompetenskartläggning 2021: Framtidens kompetenskrav på kommunikatörer. Bekanta dig gärna med rapporten inför träffen.

Anmäl dig här senast den 7 oktober.

Träffen ordnas fysiskt på plats i SFV-huset, Helsingfors. Välkommen med och nätverka!

Nätverksträffarna för kommunikatörsnätverket ordnas år 2022 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Evy Björkmanrummet, SFV-huset G18