Verksamhetsledarträff: god förvaltning

15.11.2022 kl. 10.00 – 11.30

God förvaltning är grunden för bra verksamhet och en fungerande organisation. Hur kan man utveckla förvaltningen och dra nytta av organisationens särdrag?

Kari Huhtala är verkställande direktör på Finlands Svenska Andelsförbund och kooperationsdirektör för Pellervo Coop Center. Han har forskat i ämnet och kommer att lyfta upp olika framgångsfaktorer när det gäller till exempel samarbetet mellan styrelsen och verksamhetsledaren, valberedning och kontrollfunktioner. Tillsammans funderar vi på vad som är god förvaltning och vad vi kan göra för att utveckla olika områden. Nätverksträffen ordnas på G18.

Anmäl dig senast den 8 november genom denna länk.

Välkommen med och nätverka!

Nätverksträffarna ordnas år 2022 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Evy Björkman-rummet, SFV-huset G18
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors