Nätverksträff för små kanslier: hållbarhetsarbete

03.11.2022 kl. 13.00 – 14.30

Hur jobbar vi med hållbarhetsfrågor? Hur tacklar ett litet kansli behovet av en hållbarhetsplan? Välkommen med på nätverksträffen för små kanslier kring denna stora fråga.

Hållbarhet i verksamheten är en genomgående tanke hos förbund och centralorganisationer. Men hur konkretiserar vi vårt arbete? Ett verktyg är en hållbarhetsplan och på den här nätverksträffen får du en modell för hur ni kan jobba fram en hållbarhetsplan. Susanne Norrbäck-Råman är verksamhetsledare på Martin Wegelius-institutet och hon har den här hösten arbetat med att ta fram en hållbarhetsplan. Hon berättar hur MWI arbetat och vi får också göra en uppgift som bottnar i vår egen organisation och som kan stöda det fortsatta arbetet i den egna organisationen. Vi diskuterar och delar erfarenheter. Välkommen med!

Anmäl dig senast den 27 oktober via denna länk.

Välkommen med och nätverka!
 
Nätverket för små kanslier är för personer som jobbar ensamma eller med få personresurser, där en eller några personer har stora och breda arbetsbilder. Nätverket har träffar ungefär fyra gånger per år kring teman som berör arbetet i organisationer med en eller få anställda.
 

Nätverksträffar för små kanslierna ordnas år 2022 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator