Administrationsproffsen: säkerhet

13.10.2022 kl. 13.00 – 15.15

Hur ska man förebygga olyckor, eller agera när olyckan väl är framme? Har ni inom er organisation tydliga riktlinjer och åtgärdsplaner för hur ni agerar vid en nödsituation? Hur ser en krisplan ut och vilka säkerhetsåtgärder lönar det sig att ha koll på.

Tillsammans med Robert Nilsson, projektledare på Förbundsarenan diskuterar vi säkerhet på arbetsplatsen och hur vi kan utveckla våra arbetssätt för att skapa en tryggare arbetsmiljö. Under träffen betonar vi bland annat säkerhet gällande evenemang, kommunikation och sociala medier.

Nätversträffen ordnas i SFV-huset G18 i Helsingfors.

Anmäl dig här senast måndagen den 10 oktober.

Nätverket för administrationsproffsen riktar sig till personer som jobbar med administrativa frågor inom medborgarorganisationerna. Du kan vara kanslist, koordinator, assistent, utbildningsplanerare, projektledare eller liknande.

Välkommen med och nätverka!

Nätverksträffarna för administrationsproffsen ordnas år 2022 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
SFV-huset G18