Förbundsforum: begrepp kring ”tredje sektorn”

30.11.2022 kl. 09.00 – 10.30

Vilka ord använder vi när vi talar om vår organisation och verksamhet? Vilken betydelse har det vilka ord vi använder för att beskriva vår sektor? Välkommen med för att diskutera.

I Finland används begrepp som tredje sektorn, medborgarorganisationer, civilsamhället och ideella organisationer och många fler. Vilka skillnader är det och vad vill vi använda? Erik Sjöstrand är verksamhetschef på Ideell Arena i Sverige. Han inleder med att lyfta upp olika ord och begrepp som används i Sverige. Förbundsarenans verksamhetsledare Mari Pennanen har samlat information om vilka begrepp som används på svenska i Finland och också vilka ord vi rekommenderas använda från språkvårdare. Vi diskuterar och lär oss tillsammans om innebörden och betydelsen av olika ord.

Anmäl dig senast 23.11 via denna länk.

Förbundsforum är en mötesplats för de finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna att komma samman och diskutera gemensamma strategiska frågor. 

 

Förbundsforum ordnas år 2023 i samarbete med SFV:s studiecentral.Plats
Vid din dator