Förbundsarenans styrelse 2023

Malin Lindholm fortsätter som viceordförande

01.02.2023 kl. 09:35
NYHET. Förbundsarenans styrelse för år 2023 har konstituerat sig. Malin Lindholm fortsätter som vice ordförande och styrelsen ser fram emot ett bra verksamhetsår.

Bild: Styrelsen år 2023. Från vänster Malin Lindholm, Otto Simosas, Andrea Hynynen, Patrick Ragnäs (på skärmen), Sandra Alldén (på skärmen), Viveca Hagmark, Bettina Lindfors (ersättare) och Petra Nummelin. Saknas på bilden: Ersättarna Patricia Wessman och Regina Strandberg. Foto: Johanni Larjanko.

På styrelsens första möte valdes Malin Lindholm till viceordförande. Hon har varit vice ordförande även hösten 2022 och omvaldes enhälligt.

Styrelsen tillsatte ett arbetsutskott som består av ordförande Viveca Hagmark, vice ordförande Malin Lindholm och styrelsemedlem Otto Simosas samt verksamhetsledare Mari Pennanen.

Styrelsen diskuterade bland annat medlemsenkäten Förbundsrundan som kommer att genomföras under våren och vilka frågor som är viktiga att få svar på när det gäller Förbundsarenans medlemsorganisationer. Svaren på Förbundsrundan kommer att sammanställas i en rapport och också fungera som grund för kommande verksamhetsplanering.

Styrelsen sammanträder nästa gång i mars.