Förbundsrundan ger en bra bild av förbundsfältet

04.05.2023 kl. 13:37
Medlemsenkäten Förbundsrundan har avslutats och svaren kommer nu att analyseras. Notera den 30 augusti i kalendern för då ges rapporten Förbundsbarometern ut.

Förbundsarenans styrelse och medarbetare vill rikta att stort tack till alla våra medlemsorganisationer som svarat på Förbundsrundan 2023.

Svaren på medlemsenkäten kommer nu att läsas, analyseras och sammanställas av samhällsforskare Kaisa Kepsu. Rapporten Förbundsbaromtern 2023 planeras att ges ut den 30 augusti kl. 14 i SFV-huset G18, så reservera eftermiddagen redan nu.

Den insamlade informationen används också i vidare planering av verksamheten och för att utveckla Förbundsarenan.

- Svaren på medlemsenkäten för två år sedan har använts som grund för den nya strategin och också konkret som underlag för teman på nätverksträffar, för att planera och bygga upp projekt och i annan verksamhet. Vi har stora förhoppningar att kunna använda informationen om vår medlemskår i all vår verksamhet även denna gång, säger verksamhetsledare Mari Pennanen, som tillsammans med övriga på Förbundsarenan är iviriga att fördjupa sig i svaren.

Förbundsarenan verkar för att stärka förutsättningarna för förbunden att utvecklas och verka enligt sina egna syften och svara mot aktuella behov.

- Vi vet att det är svårt att hitta tid att svara på enkäter och vi är väldigt tacksamma för alla svar. Vi vet också att det finns möjligheter att ta lyra på gemensamma utmaningar och ta fram lösningar i förbundens egen arena för samverkan, och nu har vi mycket information att jobba vidare med, säger Mari Pennanen.