Årets ordförande 2023 – Martina Andersin är inte rädd för förändring

07.10.2023 kl. 10:00
Martina Andersin, ordförande för Barnavårdsföreningen i Finland, har en god förmåga att skapa dialog och tillit, samtidigt som hon inte räds för förändring och utveckling. Detta ger henne titeln Årets ordförande 2023.

Barnavårdsföreningen i Finland fyller 130 år i år och som ordförande för Finlands första barnskyddsorganisation är Martina Andersin stolt över hur organisationen har utvecklats genom åren. Samtidigt är hon bekymrad över att verksamheten ännu 130 år senare är så relevant. 

– Egentligen hoppas jag att en organisation som Barnavårdsföreningen inte mera behövs, att vårt samhälle skulle stå på strukturer som gynnar barnets bästa. Men än så länge behövs vår verksamhet och vi gör ett viktigt jobb i att stöda det offentliga där vi ser resursbrister i synnerhet kring familjearbetet och småbarnspedagogiken, säger Martina.  

Egentligen hoppas jag att en organisation som Barnavårdsföreningen inte mera behövs...

Under Martinas 15 år som ordförande har organisationen utvecklats mycket. En målsättning då hon påbörjade förtroendeuppdraget som ordförande var att utvidga verksamheten utanför Nyland. Nu har verksamheten vuxit och föreningen är verksam också i Åboland och Österbotten.   

Till vardags jobbar Martina som ekonomichef på kommunikationsbyrån Hill+Knowlton. Hennes känsla för siffror och strategi har kommit till nytta även i ordföranderollen. Samtidigt tror Martina starkt på tillit för den operativa ledningen. 

– Som ordförande är det viktigt att man har förtroende för personalen. Det är de som är experter inom verksamheten. Styrelsens uppgift är att fungera som stöd och bollplank. Samtidigt är det värdefullt att få perspektiv från styrelsemedlemmar med olika karriärbakgrund och expertområden, säger Martina. 

Som ordförande är det viktigt att man har förtroende för personalen. Det är de som är experter inom verksamheten.

Martina understryker också vikten av tredje sektorns insatser och hoppas att samhället fortsätter att stödja civilsamhällesorganisationer som Barnavårdsföreningen i deras avgörande arbete. Det är också en av orsakerna till att Martina fortfarande är en engagerad ordförande. 

– Vår verksamhet behövs och gör skillnad. Därför känns styrelseuppdraget fortsättningsvis meningsfullt. Tråkigt blir det nog aldrig, vi har ständigt nya utmaningar att ta tag i. Det är det som motiverar mig, säger Martina. 

– Jag är väldigt stolt över vår dynamiska organisation som lever i tiden. Avgörande för vår förenings framgång har varit en engagerad ordförande, och ett starkt förtroende mellan styrelsen och den operativa ledningen, säger Pia Sundell, verksamhetsledare på Barnavårdsföreningen. 

Vandringspriset Årets ordförande delades ut på Styrelsedagarna, där förbundsordföranden och -styrelsemedlemmar samlas det här veckoslutet. Syftet med Förbundsarenans pris är att lyfta fram betydelsen av engagerat och demokratiskt ordförandeskap. Förtroendevalda och anställda i Förbundsarenans medlemsorganisationer har nominerat kandidater.  

 Läs mer om priset Årets ordförande.