Dags att kommunicera om pengar och effekter 

27.11.2023 kl. 15:44
ARTIKEL. Årsberättelse och bokslut kan och ska användas för att kommunicera betydelsen av verksamheten. När verksamhetsåret 2023 går mot sitt slut poängterar projektledare Robert ”Robban” Nilsson betydelsen av att berätta om både pengar och resultat av verksamheten. 

- Jag tror att vi kan maximera vår påverkan genom att tala mer om pengar och resultat av vårt arbete, säger Robert ”Robban” Nilsson

Han har under det gångna året märkt att det på Förbundsarenans nätverksträffar talats om att organisationer inom civilsamhället bör vara mer öppna kring pengar, men samtidigt märkt att det saknas modeller och exempel på hur man gör. 

Kan vi utgå från att alla våra medlemmar och andra målgrupper noggrant läser våra årsberättelser? Jag tror inte det.

Att presentera verksamheten, resultat och effekter i våra årsberättelser är en standardpraxis för de flesta organisationer. Robban föreslår ändå att vi tänker bredare och använder det vi redan har.  

- Kan vi utgå från att alla våra medlemmar och andra målgrupper noggrant läser våra årsberättelser? Jag tror inte det. Därför borde vi tänka bredare och använda fler kommunikationskanaler för att nå en bredare publik då vi ska synliggöra arbete, resultat och effekter, säger Robban. 

Utvidgat perspektiv på kommunikation 

I stället för att enbart förlita sig på årsberättelser för att presentera centrala resultat och siffror gällande verksamheten bör organisationer överväga att använda fler kommunikationskanaler såsom nyhetsbrev, medlemstidningar och sociala medier, för att nå en bredare publik. Detta hjälper till att synliggöra arbete, resultat och effekter på ett mer tillgängligt sätt. 

- En kraftfull metod för att inkludera ekonomi, resultat och effekter i kommunikationen är genom användning av storytelling och personliga berättelser, säger Robban. 

Genom personliga berättelser från till exempel styrelsemedlemmar, anställda, frivilliga eller personer som fått nytta av organisationens arbete kan organisationens verksamhet belysas på ett mer engagerande och attraktivt sätt. 

En ökad öppenhet och transparens om organisationers ekonomi och resultat gynnar både organisationer och dess stödjare.

När organisationer sprider berättelser kan det enligt Robert Nilsson till och med leda till att fler människor stöder organisationens verksamhet.  

- En ökad öppenhet och transparens om organisationers ekonomi och resultat gynnar både organisationer och dess stödjare. Människor är mer benägna att engagera sig eller stödja en organisation som visar vad bidrag, understöd och medlemsavgifter använts till och vilka resultat som pengarna lett till, säger Robert Nilsson.  

Samtidigt som vi talar mer öppet om ekonomi och resultat så är det bra att vi påminner oss om att det vi egentligen talar om är faktiskt mer än ”bara” ekonomi och resultat. Då vi berättar om våra verksamheter genom personliga berättelser så talar vi också om hopp, gemenskap och en bättre framtid på ett konkret och transparent vis.  

Genom att tala mer öppet om pengar och effekter, inte bara som kalla siffror i årsberättelser utan som symboler för förändring, empati och hopp kan organisationer skapa en mer inkluderande värld.

- Tillsammans kan vi fortsätta att påverka liv, skapa lösningar och bygga en mer inkluderande värld. Genom att kommunicera på ett transparent sätt kan organisationer inspirera andra att följa med på resan mot deras mål och visioner. Genom att tala mer öppet om pengar och effekter, inte bara som kalla siffror i årsberättelser utan som symboler för förändring, empati och hopp kan organisationer skapa en mer inkluderande värld, säger Robban.