Samla in pengar utan insamlingstillstånd?

04.12.2023 kl. 08:15
ARTIKEL. Kan en organisation samla in pengar utan att ha ett insamlingstillstånd? Svaret är ja. Förbundsarenans projektledare Robert Nilsson listar några exempel då det är möjligt.

Text: Robert Nilsson
Foto: Joanna Lindén-Montes

I allmänhet behöver allmännyttiga föreningar ett tillstånd av polisen för att samla in pengar. Men det finns undantag.

Ett första undantag är att en privatperson, utan penninginsamlingslov, får starta en insamling med syftet att pengarna som samlas in ska ges vidare till en organisation. Ett exempel på detta kan vara att en person i samband med en bemärkelsedag uppmanar festdeltagare att istället för att ge gåvor ge pengar, som personen som har bemärkelsedag sedan ger vidare till en allmännyttig förening.

En utmaning för organisationer är hur de kan skapa förutsättningar för att få den typen av gåvor. Ett sätt att öka medvetenheten om detta är att lyfta fram det på organisatinens webbplats. Där kan listas vilka typer av finanseringssätt som finns och vilka de har.

Ofta har organisationer inskrivet i sina stadgar att deras verksamhet kan finansieras av (till exempel) medlemsavgifter, bidrag och frivilliga donationer. Att informera om dessa olika finansieringssätt är alltså fullt tillåtet utan ett insamlingslov.

Om en organisation står som mottagare av en oväntad penninggåva, till exempel att en person samlat in pengar i samband med en bemärkelsedag, är det också tillåtet att kommunicera om detta. Att berätta om ett sådant initiativ, förutsatt att det är okej för givaren, är också ett sätt att öppna upp för att det går att stöda organisationen på detta vis.

Gåva i samband med medlemsavgiften

Ett annat sätt att samla in pengar för en organisation är att i samband med att det skickas fakturor om årsavgiften till medlemmarna lägga till en skrivelse om att mottagaren (medlemmen) har möjlighet att göra en frivillig extra inbetalning eller ge en gåva.

Det är dessutom möjligt att genom ett separat nätverk, till exempel en typ av intranät, som endast används av föreningens medlemmar be om donationer av medlemmarna. En förening kan dessutom be sina medlemmar om donationer i brev eller i medlemstidningar som skickas enbart till personer som antecknats i medlemsregistret.

Då en förening ordnar en tillställning för sina medlemmar, till exempel julgröt för medlemmar, så är det möjligt att be deltagarna om donationer i samband med tillställningen.

Vill ni läsa mer om när en organisation kan samla in pengar utan insamlingslov så kan ni hitta mycket information om detta på polisens sidor. Via denna länk kommer ni till polisens hemsidas avdelning med vanliga frågor om penninginsamlingar som bland annat också tar upp olika undantag.