Medlemsavgifter som inkomstkälla

26.04.2024 kl. 14:21
ARTIKEL. Medlemsavgifter är en viktig inkomstkälla för många organisationer och föreningar i civilsamhället. Här har vi samlat länkar och information om medlemsavgifter.

Text: Robert Nilsson
Foto: Frida Lönnroos

För organisationer och föreningar utgör medlemsavgifter en skattefri inkomstkälla. Det innebär att varje medlemskap inte bara stärker gemenskapen utan också stöder organisationens uppdrag.

Medlemsavgifter är att beteckna som skattefria inkomster för organisationer och föreningar. Du kan läsa mer om skattefria inkomster, bland annat medlemsavgifter, på Skatteförvaltningens sidor via den här länken.

Olika typer av medlemskap

Organisationer erbjuder olika typer av medlemskap för att passa olika behov. Ta Förbundet Finlands svenska synskadade som exempel, som gör en uppdelning mellan ordinarie- och stödmedlemskap. Du kan läsa mer om FSS olika medlemskap via denna länk.

Många organisationer har också sin unika vinkling på medlemskap. Finlands svenska scouter har kategoriserat sina medlemskap enligt olika kategorier som benämns medlemskap 1-3. Du kan läsa mer om scouternas medlemskap via denna länk.

Också organisationer som inte har personmedlemmar, som till exempel Förbundsarenan, kan också ha olika typer av medlemskap. Förbundsarenan har egentliga och samverkande medlemmar och du kan läsa mer om detta här.

Mera-flera-starkare

Att vara medlem i en organisation är ett sätt att engagera sig i civilsamhället. Synen på medlemskap och engagemang varierar från person till person. Under hösten 2023 organiserade Svenska folkskolans vänner ett seminarium kring detta ämne. Seminariet "Mera-flera-starkare" bjöd på insikter om engagemang och också medlemskap diskuterades. Du kan ta del av materialet från seminariet för att få olika perspektiv och tankar om engagemang via denna länk.

För mer insikter i/kring medlemsavgifter, och andra resurser, kan du också besöka Föreningsresursen. Där hittar du ytterligare information och verktyg för att förstå och hantera medlemskap på ett effektivt sätt.

Att vara medlem är inte bara att stödja en organisation utan det är att vara en del av en större gemenskap som strävar efter förändring och positiv påverkan.