Påverkansarbete

Genom påverkansarbete lyfter Förbundsarenan fram och synliggör förbundens behov. Vi förmedlar våra medlemmars röst.

​Intressebevakning

Vi fångar upp, lyfter fram, informerar och går vidare i frågor gällande sektorns verksamhetsförutsättningar. Vi fungerar bland annat som språkrör för förbunden i delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE) och i andra sammanhang.

Synlighet för civilsamhället

I samarbete med medlemsorganisationerna och andra samarbetsparter lyfter vi fram förbunden, deras verksamhet och betydelsen av ett livskraftigt civilsamhälle. 

Rapporter

Vi kartlägger behov och sammanställer rapporter om vår medlemskår för att synliggöra behoven av stöd och utveckling både till medlemmarna och till samarbetsparter. 

Gå till rapporterna