Styrelseposten landar i förbundsstyrelsernas epostlådor

23.05.2024 kl. 09:30
NYHET. I Förbundsarenans 68 medlemsförbund finns det närmare 600 personer som engagerar sig som ordförande och styrelsemedlem. Förbundsarenan har nu grundat nyhetsbrevet Styrelseposten för att nå dessa med aktuell information som kan stöda i förtroendeuppdraget.

– Förbundens styrelser är centrala när det gäller utvecklingen av civilsamhället. Vi vill samla information som kan vara till nytta och också informera om Förbundsarenans verksamhet. Styrelserna har stora frågor på sina bord och Förbundsarenan verkar för att på olika sätt stärka förutsättningarna för förbunden att utvecklas, verka enligt sitt syfte och svara mot aktuella behov,  säger verksamhetsledare Mari Pennanen.

Förbundsarenan ordnar vartannat år Styrelsedagarna för att ge styrelserna möjlighet till både kompetenshöjning och möjlighet att nätverka med andra förbund och centralorganisationer. Nästa gång är preliminärt år 2025. Mentorskapsprogrammet Mentorix för förtroendevalda pågår. För förbundsordföranden finns ett nätverk med träffar några gånger per år. Nästa träff är i september.

– Många förbundsordföranden är aktiva på olika håll och väldigt engagerade både i den egna organisationen och andra. Vi får ofta höra av dem som deltar att det ger mycket och stöder i det egna förtroendeuppdraget att diskutera med andra ordföranden, säger Mari Pennanen.

Genom ordförandenätverket och Styrelsedagarna kan förtroendevalda utbyta erfarenheter och information. Också konkreta arbetssätt, lösningar på gemensamma problem samt mallar och dokument kan vara bra att dela med varandra. Nätverket och Styrelsedagarna har uppfattats som positiva helheter där erfarenheter om att höra hur andra gör och tänker uppskattats. Att få bekräftelse i ett ordförandeskap kan vara viktigt, likaså att inse att man har koll och att organisationen och det egna ordförandeskapet fungerar.

Med Styrelseposten vill Förbundsarenan fortsätta verka för den positiva delningskulturen som nätverket och Styrelsedagarna lagt grunden för. Styrelseposten utkommer några gånger per år.

Är du medlem i någon av Förbundsarenans medlemsorganisationers styrelse men har inte fått Styrelseposten? Ta kontakt med oss och meddela din epost i så fall – vi har inte kontaktuppgifter till alla organisationers styrelser.

Mentorix avslutas i juni

En annan form av stöd Förbundsarenan erbjuder förbundsstyrelser är mentorskap. Förbundsarenans mentorskapsprogram Mentorix 2024 har haft målgruppen förtroendevalda. Denna vår har fem adept-mentor-par haft möjlighet till utveckling i uppdraget.

Förra hösten kunde intresserade ansöka om att få en mentor och efter matchningsprocessen var det fem par som påbörjade mentorskapet. Under programmet har paren träffats månatligen för att diskutera aspekter av förtroendeuppdraget som adepten vill jobba kring och utveckla. Programmet avslutas i juni och preliminärt startar nästa omgång av Mentorix för förtroendevalda under 2025.

90401_t.jpg

Förbundsarenan belönar årets tidskrift

NYHET. Förbundsarenan lanserar priset Årets tidskrift, som är ett pris som kommer att delas ut årligen till en tidskrift som sticker ut. Priset delas ut i samarbete med det svenska IT-företaget Textalk som står bakom den populära e-tidningslösningen Prenly. Läs mera »
19.06.2024 kl. 10:01
90280_t.jpg

Brett samarbete efter nedskärningshot

NYHET. Förra veckan samlades finlandssvenska organisationer till ett stormöte och nu har det gemensamma uppropet överlämnats till svenska riksdagsgruppens ordförande, riksdagsledamot Otto Andersson. Frågan har engagerat många.Läs mera »
04.06.2024 kl. 16:49
90274_t.jpg

Samarbete kring effekter

ARTIKEL. Vad har förbund och fonder gemensamt? Ena ansöker om bidrag och andra delar ut. Men båda måste jobba för att lyfta fram betydelsen av civilsamhällets verksamhet ännu tydligare än tidigare, då resultat och effekter av verksamheter inte ses som självklara.Läs mera »
04.06.2024 kl. 06:48
90239_t.jpg

Promenadinsikter

BLOGG. En promenad under en arbetsresa har gett Johnni Larjanko nya insikter. Han bloggar om gamla och nya hjulspår, och hur allt hänger ihop med fri bildning, som han jobbar med på Bildningsalliansen. Läs mera »
30.05.2024 kl. 17:00
90225_t.jpg

Fokus på kärlek inom fundraising

BLOGG. Att lägga fokus på kärlek för att få fler donationer? Projektledare Robert Nilsson bloggar om tankar efter seminarium där de senaste trenderna och forskningen kring fundraising presenterades.Läs mera »
30.05.2024 kl. 09:04
90070_t.jpg

Vem är årets ordförande 2024?

NYHET. Känner du en förbundsordförande som framgångsrikt skött sitt uppdrag? Förbundsarenans vandringspris delas i höst ut för fjärde gången till en förbundsordförande. Nu kan du nominera!Läs mera »
30.05.2024 kl. 07:37
90206_t.jpg

Skriv under gemensamt upprop

De planerade nedskärningarna i statsbidragen till civilsamhällets organisationer samlar finlandssvenska organisationer till ett gemensamt upprop. Läs mera »
29.05.2024 kl. 08:13
90119_t.jpg

Ordföranderollen kommer med höga förväntningar

ARTIKEL. Vad innebär det att vara ordförande för ett förbund eller en centralorganisation idag? Vardagen, rutiner och organisationskulturen ser olika ut i alla förbund. Det finns mycket att lära av varandra och här kommer tips från erfarna ordförande.Läs mera »
21.05.2024 kl. 12:11