För barnens väl sedan 1893

25.10.2016 kl. 07:43
Barnavårdsföreningen i Finland grundades 1893 och är därmed Finlands äldsta barnskyddsorganisation. Föreningen driver ett barnhem och har flera daghem och eftisar. Barnavårdsföreningen har dessutom en omfattande verksamhet för rådgivning och stöd till familjer och barn med utmaningar i vardagen eller i svåra livssituationer. Också ferie- och kurscentret Högsand i Hangö till Barnavårdsföreningen.

- Vi arbetar för en bättre barndom, ett stärkt föräldraskap och ett barnvänligare samhälle, berättar organisationssekreterare Matilda Hemnell.

- När det kommer till vårt stöd till barn och familjer har vi specialkompetens bland annat inom neuropsykiatriska utmaningar såsom adhd och arbete med skilsmässo- och nyfamiljer. Dessutom satsar vi allt mer på att ge barn och unga psykosocialt stöd i skolor, säger Matilda.

Barnavårdsföreningen betonar att tröskeln för att be om hjälp inte ska vara hög.

- Det behövs ingen remiss eller diagnos för att kontakta oss, utan det räcker att man upplever att krafterna i familjen tryter, kanske i samband med skilsmässa eller på grund av barn med utmanande beteende. Vi vill gärna nå dem som är i behov av hjälp i ett så tidigt skede som möjligt, säger Matilda.

Barnavårdsföreningen har ett femtiotal personmedlemmar och styrelsen består av åtta ordinarie medlemmar och fyra suppleanter. Föreningen var med och grundade Stiftelsen Barnens dag, som i sin tur driver nöjesparken Borgbacken. Stiftelsens syfte är att samla in medel för barnskyddsarbete, vilket sker genom att vinsten från Borgbacken doneras till grundarorganisationerna. Andra viktiga bidragsgivare är RAY och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Föreningen deltar också regelbundet i offentliga upphandlingar.

- Våra barnhems- och dagvårdstjänster finansieras i huvudsak genom köpavtal med kommuner. Alla våra dagvårdsplatser köps av Helsingfors stad, berättar Matilda Hemnell.

Som en mindre privat aktör inom dagvården är Barnavårdsföreningen också fri att prova nya saker och var bland annat pionjär med språkbadsdaghem.

Barnavårdsföreningen har också verksamhet på finska, särskilt inom barnhemmet och de olika stödtjänsterna. Men som enda svenska barnskyddsorganisation i Finland har Barnavårdsföreningen ändå ett särskilt ansvar att producera service på svenska. Dagvårds- och eftisverksamheten drivs endast på svenska.

Organisationssekreterare Matilda Hemnell berättar att föreningen har anställda motsvarande 120 helårsjobb. Föreningen har en ledningsgrupp, en utvidgad ledningsgrupp med representanter för alla verksamhetsområden och en verksamhetsledare som är chef för verksamheten.

- Vi är en familjevänlig arbetsplats och deltar i Väestöliittos kampanj Viktigast av allt, säger Matilda Hemnell.

Till utmaningarna just nu hör enligt henne allt vad social- och hälsovårdsreformen för med sig.

- Vår styrka är att lyssna på barnen. Att se saker och ting ur deras perspektiv och ha barnens bästa för ögonen både i vår verksamhet och som intressebevakare, säger Matilda Hemnell.

Läs mer

Läs mer om Barnavårdsföreningen.

Årtal

1893 grundandes Barnavårdsföreningen i Finland av Anna af Schultén. Syftesparagrafen har inte ändrats sedan föreningen grundades.

1910 öppnades Tölö Barnavårdsskola, som upphörde 1996.

2018 fyller organisationen 125 år vilket kommer att uppmärksammas bland annat med en historik.

Siffror

6 daghem och 4 eftisar i Helsingfors har Barnavårdsföreningen i Finland

617 utbildningsdagar deltog Barnavårdsföreningens arbetstagare i under år 2015.

40 000 måltider tillreddes i köket på Barnavårdsföreningens ferie- och kurscenter Högsand under år 2015

87696_t.jpg

Årets ordförande 2023 – Martina Andersin är inte rädd för förändring

Martina Andersin, ordförande för Barnavårdsföreningen i Finland, har en god förmåga att skapa dialog och tillit, samtidigt som hon inte räds för förändring och utveckling. Detta ger henne titeln Årets ordförande 2023. Läs mera »
07.10.2023 kl. 10:00
67470_t.jpg

Nu kan du nominera Årets förbund

NYHET. Vilket förbund gjorde något extra bra eller utmärkte sig förra året? Nominera organisationen till vandringspriset Årets förbund senast den 27 mars.Läs mera »
01.02.2019 kl. 08:03
59280_t.jpg

Varför nätverka?

I SOFFAN: Svenska studieförbundet erbjuder personer som arbetar inom förbund och centralorganisationer möjlighet att delta i nätverk. Vi frågar några personer som deltagit verksamheten varför de är med och vad de fått ut av nätverken.Läs mera »
14.07.2017 kl. 14:01