Förbundsforum

Förbundsforum är en mötesplats för de finlandssvenska civilsamhällesorganisationerna. Vi samlas för att diskutera och ventilera gemensamma frågor, för att stärkta jobba vidare tillsammans och var för sig.

Förbundsforum erbjuder en möjlighet till diskussion kring teman gällande organisationer och civilsamhället som behöver diskuteras. Vi delar information och funderar hur vi tillsammans och var för sig kan främja verksamhetsförutsättningarna för organisationerna i civilsamhället.

Välkomna är alla som vill bidra till en konstruktiv och levande diskussion och tillsamman jobba för en djupare förståelse om civilsamhällets betydelse.

 

Senaste Förbundsforum

 

Är du intresserad av att delta i våra nätverksträffar? 

 Bekanta dig med utbudet här.