Mentorix

Förbundsarenan förenar de finlandssvenska förbunden. Vår uppgift är att stöda medlemsförbunden och att fungera som förbundens förbund. Genom mentorprogrammet Mentorix vill vi stöda förbundsanställda och förtroendevalda i ert viktiga arbete.

Mentorix ordnas vartannat år för anställda och vartannat år för förtroendevalda inom förbund och centralorganisationer.

Mentorskapsprogram för förbundens förtroendevalda 2024

Är du ny i rollen som styrelseordförande, eller vill du utvecklas i ditt uppdrag som förtroendevald? Vill du få stöd, pepp, inspiration och ett bollplank från någon med erfarenhet från organisationsvärlden?

Vem kan söka?

Förtreondevalda inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer kan ansöka om att få en mentor via Mentorix. Att delta i mentorskapsprogrammet är gratis för förtroendevalda inom Förbundsarenans medlemsorganisationer.

Personer som jobbar inom andra organisationer kan ansöka om en plats i programmet och tas med i mån av möjlighet, deltagaravgiften är 300 euro (i avgiften ingår matchningsprocessen och de gemensamma träffarna i programmet, träffar med mentorn på egen bekostnad).

Som mentor fungerar personer med erfarenhet av att vara anställda inom finlandssvenska förbund och centralorganisationer samt vid behov övriga personer med lämpliga erfarenheter och kunskaper. Mentorerna väljs utgående från adepternas behov och önskemål.

Vad innebär ett mentorskap?

 • Mentorskapet är en förtrolig relation, där en erfaren och kunnig person, en mentor, ger yrkesmässigt stöd till en person som vill och har förmåga att utveckla sig, en adept.
 • Målet med mentorskapet är att adepten utvecklas i sitt arbete och som människa och det grundar sig alltid på adeptens behov och önskemål.
 • Det är fråga om att förmedla erfarenheter, synpunkter och kunnande.
 • Mentorskap är en form av utveckling av det personliga ledarskapet.

Adept

 • Mentorskap är en metod för aktiva personer som vill utveckla sig. Adepten i programmet är en person som strävar efter personlig utveckling och till det är villig att ta stöd av en mera erfaren person.
 • Adepten får hjälp med att skapa klarhet i sina mål med arbetet, stöd i sin roll som förbundsanställd och en möjlighet att utveckla sig själv.
 • För att kunna delta i programmet måste du binda dig till processen och redan i ansökningsskedet ha klart för dig varför du vill ha en mentor. Programmet kräver engagemang från din sida, men i gengäld får du stöd i ditt förtroendeuppdrag och i din utvecklingsprocess.

Mentor

 • Som mentor har alla något att ge. Att vara mentor är ett bra sätt att dela med sig av sitt kunnande och sin erfarenhet.
 • En mentor är intresserad av att utveckla andra genom att göra sin egen arbets- och livserfarenhet tillgänglig för någon annan.
 • Mentorn får också ut mycket av samtalen med adepten: ny kunskap, färska idéer och impulser för att utveckla sig själv. Mentorn utvecklas genom att utvärdera sina egna erfarenheter i arbetslivet för att kunna stöda adepten.
 • För att delta i programmet måste du kunna binda dig till processen.

Vill du ha en mentor som förtroendevald?

Nu kan du ansöka om mentor fram till den 30 november 2023.

Ansök här

Vill du ställa upp som mentor för en förtroendevald? Läs mer och fyll i formuläret nedan. 

Till formuläret

Mentorskapsprogrammet pågår från januari till juni 2024. Läs mer om tidtabellen via länken nedan. 

Program & tidtabell

Vid ytterligare frågor ta kontakt med verksamhetsledare Mari Pennanen.
 

Sagt om Mentorix:

Jag har med hjälp av min mentor lärt mig mycket om styrelsearbetet och framförallt vikten av att alla i styrelsen arbetar mot samma mål. 

Ordförandeskapet var något jag inte hade erfarenhet av tidigare, så då jag i början kände mig osäker var jag jätteglad över möjligheten att få stöd och kunna bolla tankar med en erfaren mentor. 

Mentorn har delat med sig värdefulla exempel från karriären, och från ett annorlunda sätt att jobba och annan filosofi. Det har lärt mig se saker från fler synvinklar och gett mig stöd att strukturera mitt jobb på annat sätt och ta mig an nya utmaningar.

Läs mer om Mentorix

58594_t.jpg

Studieförbundet erbjuder mentorer

NYHET. Vill du utvecklas i ditt arbete? Få stöd, pepp, inspiration och ett bollplank från någon med erfarenhet från organisationsvärlden? Då ska du ansöka om en plats i Svenska studieförbundets mentorprogram.